y hoc

 1. manhnd

  Lão khoa Y học cổ truyền 2009

  Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, tạo điểu kiện thuận lợi cho việc học tập của học viên, sinh viên ngành Y, Bộ Y tế đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản các tài liệu dạy – học chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề của ngành Y tế...
 2. manhnd

  [Ebook] Lão khoa Y học cổ truyền

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Lão khoa Y học cổ truyền - PGS. TS. Phạm Vũ Khánh Đọc thêm về tài nguyên này...
 3. manhnd

  Điều trị kết hợp Y học hiện đại và Y học Cổ truyền 2006

  Ngày nay cùng vói sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, việc ứng dụng cấc tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong y học đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Đặc biệt sau khi đã có chẩn đoán bệnh chính xác, việc điều trị bệnh giữ vai trò quan trọng trong chăm...
 4. manhnd

  [Ebook] Điều trị kết hợp Y học hiện đại và Y học Cổ truyền

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Điều trị kết hợp Y học hiện đại và Y học Cổ truyền - GS. Trần Thúy - TS. Vũ Nam - BSCKII. Lê Thị Hiền - ThS. Nguyễn Văn Toại Đọc thêm về tài nguyên này...
Top