xuong ba vai

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-23: Đau nhức thần kinh cổ gáy vai và xương bả vai

    Nam bệnh nhân Québecois 45 tuổi, khai đau nhức thần kinh cổ gáy vai và xương bả vai đã được bác sĩ chuyên khoa thần kinh chữa 5 năm, bác sĩ này gửi ông sang chữa bằng khí công. Cách Khám Bệnh Đo áp huyết: Tay phải 124/85mmHg mạch 72, tay trái 136/89mmHg mạch 76. Vọng chẩn : Người to lớn...
Top