xoi gao luc nep than

  1. manhnd

    [Bài viết] Xôi Gạo Lức Nếp Than của Cô Diệu Thiện

    Kính gởi : Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, MD ,Bác sĩ Bùi Trọng Cường, MD ,Quý đồng hương, quý Phật tử Việt Nam. Rất cảm kích công việc làm của bác sĩ đã truyền đạt các tài liệu về y khoa cũng như kiến thức về các khoa liệu trị bệnh được phổ biến đến các nơi qua báo chí và các diễn đàn điện tử. Hơn nữa...
Top