xoa bop

 1. manhnd

  Xoa bóp chữa 38 bệnh 2013

  “Sinh, bệnh, lão, tử” quy luật tự nhiên không tránh khỏi Tuy nhiên, thƣờng xuyên rèn luyện, lao động chân tay vừa sức lúc mạnh khỏe, có ý thức sức khỏe thân, hiểu tự chữa đƣợc bệnh “trái gió, trở trời” cần thiết Kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe chữa bệnh ngƣời xƣa mênh mông nhƣ biển rộng Chúng cố...
 2. manhnd

  Xoa bóp dân tộc 1982

  Kinh nghiệm về phòng bệnh và chữa bệnh bằng các phương pháp không dùng thuốc của nền y học dân tộc Việt Nam rất phong phú. Xoa bóp là một trong những kinh nghiệm ấy. Là một phương pháp cổ truyền, xoa bóp đã được dùng trong thời nay để đề phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân. Xoa bóp đã tỏ rõ...
 3. manhnd

  Xoa bóp bàn tay trị bệnh qua hình ảnh 2011

 4. manhnd

  Tự xoa bóp điều trị các chứng bệnh thường gặp 2012

  Tình trạng mệt mỏi, căng thẳng bởi áp lực công việc ngày càng gia tăng, cũng như thời lượng ngồi làm việc văn phòng nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người. Sách giới thiệu các phương pháp tự xoa bóp cơ bản, cụ thể, dễ ứng dụng giúp phòng trị nhiều chứng bệnh về nội - ngoại...
 5. manhnd

  Xoa bóp huyệt vị 2011

 6. manhnd

  [Ebook] Xoa bóp huyệt vị

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Xoa bóp huyệt vị - NXB Đà Nẵng Đọc thêm về tài nguyên này...
 7. manhnd

  Xoa bóp chữa bệnh trẻ em 1992

 8. manhnd

  [Ebook] Xoa bóp chữa bệnh trẻ em

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Xoa bóp chữa bệnh trẻ em - NXB Y Học Đọc thêm về tài nguyên này...
Top