viem got chan

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 59: Viêm gót chân; Sưng cổ chân; Đau cứng gáy-vai; Chảy nước mắt

    Thưa thầy! Có trường hợp này, con muốn thầy giúp: Một người năm nay 35 tuổi, bị viêm gân gót chân, đôi khi có những đợt bị sưng cổ chân. Thầy ạ, anh rất nóng, động ăn một chút gì là người nẩy đầy mụn nhọt. anh hay bị đau cứng vai gáy và cảm mạo.bây giờ...
Top