veo cot song

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 89: Vẹo cột sống vì té ngã, đau thần kinh tọa

    Kinh gởi Thầy, Tôi tên là: Françoise Nguyễn thị Lê Dung Nghề nghiệp: nữ từ Dòng Kín Carmel; hiện đang cư ngụ tại Đan viện 53 Bắc Sơn – Thanh Hải – Vinh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa – Vietnam. Tôi sinh năm 1930. Tôi bị bệnh vẹo Cột sống đã hơn 30 năm nay, lý do: vì té ngã Từ năm 1979 đến...
Top