van thang cong

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 185: Công dụng của 2 thế tập khí công Vạn Thắng Công

    Thầy ơi: Dạo đó em bệnh dữ lắm, bác sĩ chê. May mà phát hiện trang web của thầy, tập theo và bây giờ khỏe lắm. Em xin hỏi, thầy đừng giận nghe. Dạo sau này, xem bài của thầy, hình như thầy theo Phật giáo Mật Tông? Em sưu tầm khí công, gặp được trang web: http://www.hoasentrenda.com và thấy...
Top