van khi ngu hanh

  1. KCYD: Vận Khí Ngũ Hành hay là "Vận Khí Tâm Thận" (Thầy Ng Hữu Giảng) 2015

    KCYD: Vận Khí Ngũ Hành hay là "Vận Khí Tâm Thận" (Thầy Ng Hữu Giảng) 2015

    HGQ là môn phái TIÊN PHẬT HỢP TÔN, nên cách luyện tập được kết hợp cả hai hệ thống tập luyện, khi chuẩn bị kéo đơn nội công số 1 ngoài đứng tấn thái âm ra ta...
  2. manhnd

    [Video] Vận khí ngũ hành

Top