uống đường chữa bệnh tiểu đường

  1. manhnd

    [Bài viết] Y Học Thực Dụng 7 - Uống đường tự chữa bệnh tiểu đường không dùng thuốc

    Y Học Thực Dụng phân loại bệnh tiểu đường theo nguyên nhân, chia làm 4 loại bệnh nhân: Bệnh nhân không có bệnh tiểu đường bỗng nhiên trở thành bệnh tiểu đường : Bệnh nhân tiểu đường típ 2 bỗng nhiên trở thành bệnh nhân típ 1 phải tiêm insulin Bệnh nhân tiêm insulin chữa tiểu đường không kết qủa...
Top