ung thu vom hong

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 283: Hỏi cách chữa ung thư vòm họng di căn lên não

    Chào bác Mẹ cháu 49 tuổi, đã xác định ung thư vòm họng, đã điều trị từ năm 2008. Mẹ cháu đã chụp PET/CT cuối 2009 và có dấu hiệu di căn lên nào, đã xạ trị. Gần đây mẹ cháu có dấu hiệu ông ông đầu, đi đứng loạng choạng, nhìn 1 hóa đôi, ngủ không được nhiều, hay đau đầu khoảng 1...
Top