ung thu tuyen tien liet

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 73: Bệnh Ung Thư Tuyến Tiền Liệt, Tiểu Đường

    Thưa thầy, con có 1 vài lời trước là hỏi thăm sức khỏe của thầy, sau là xin thầy cho con hỏi một số bệnh của cha và mẹ con, mong thầy làm phước. 1/ Về cha con: Do đi tiểu cảm thấy buốt, gắt nên cha con đi khám bệnh thì với kết quả là ung thư tiền liệt tuyến, CT bụng thì bướu tiền liệt tuyết...
Top