ung thu trung that

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 399: Ung thư trung thất

    Thưa thầy Đỗ Đức Ngọc! Cháu hiện nay đang ở VN.Vô tình vào mạng mới được biết đến thầy và phương pháp chữa bệnh của thầy. Cháu vô cùng xúc động về những việc thầy đang làm để cứu giúp cộng đồng. Cháu rất mong muốn mọi người đều học được phương pháp tập luyện Khí Công Y Đạo của thầy để chữa...
Top