ung thu luoi

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 274: Ung Thư Lưỡi

    Thưa Thầy Đỗ Đức Ngọc! Cho Con xin hỏi Thầy vấn đề sau, mong nhận sự giúp đỡ của Thầy. Ba của Con bị ung thư lưỡi (theo kết quả sinh thiết của bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM ngày 05/08/2011). Bệnh viện họ nói là nếu Ba Con đủ sức khỏe, họ sẽ làm hóa trị, nhưng ba con thì không dám làm vì nghĩ...
Top