ung thu dinh phoi

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 87: Ung thư đỉnh phổi di căn lên não sau phẫu thuật mổ ruột dư

    Cầu xin Thầy cứu giúp gia đình chúng con !!! Kính thưa Thầy !!! Qua tìm hiểu chúng con đựợc biết đến danh tiếng và tài đức của Thầy nên chúng con gửi mail cầu xin Thầy cứu giúp gia đình chúng con ! Kính thưa thầy ! Mẹ của chúng con ( Người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng con ) năm...
Top