u buou buong trung

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài thuốc Đông y trị U bướu buồng trứng

    1. Phương 1 Thành phần: Thục địa, Phục linh, Tiêu sơn tra mỗi vị 24g, Lộc giác sương, Bạch thược mỗi vị 12g, Bạch giới tử sao 15g, Đương qui, Quế chi mỗi vị 9g, Đại táo 6 quả, Sinh cam thảo, Sinh ma hoàng, Bào khương mỗi vị 3g. Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 1 thang. Chứng thích ứng: U nang (lành...
Top