tuoi tho

  1. manhnd

    Nâng cao tuổi thọ người già 2004

    Theo thống kê hiện nay cho thấy, Việt Nam có tuổi thọ trung bình tăng nhanh, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Mục tiêu đặt ra sẽ đưa dân số Việt Nam đạt tuổi thọ bình quân 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Dưới đây một trong những bí...
Top