tui mat

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 320: Đã cắt túi mật, cơ thể sẽ ra sao ?

    Con kính chào Thầy hôm nay con có việc mong thầy giúp con : 1, Con có một số người mà Tây y đã mổ mật rồi nghĩa là túi mật không còn nữa ,ví dụ có một bệnh nhân nữ 32 tuổi mổ mật thang 9 năm 2011 từ đó tới nay lúc nào huyết áp cũng cao Tay trái...
Top