truong sinh nhan den

  1. S

    [Bài viết] Tóm tắt những điều đúng sai về Trường Sinh Nhân Điện trong chữa bệnh

    Có nhiều người hỏi tôi về hiệu qủa cách chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học đúng hay sai. Tôi xin trả lời những điểm lưu ý sau đây : A-Nguồn năng lượng thiên nhiên : 1-Nguồn từ trường năng lượng qủa thực vẫn có sẵn ngoài không gian, không ai phủ nhận, nhưng bản chất có những năng lượng...
Top