tri ba bat vi hoang vi hoang gia giam

  1. manhnd

    [Bài viết] Tri bá bát vị địa hoàng gia giảm

    Những toa thuốc căn bản của đông y : Bài thuốc thứ 12 : Tri bá bát vị địa hoàng gia giảm Chữa áp huyết cao, nhức đầu, hoa mắt, khó ngủ, âm hư , gầy yếu mệt mỏi. Tri mẫu, Thục địa, Sinh địa, Thảo quyết minh mỗi loại 20g Mẫu đơn bì, Hoàng bá, Hoài sơn, Chi tử mỗi loại 12g Trạch tả, Bạch linh...
Top