trat lech khop cot song

  1. manhnd

    [Bài viết] Trật lệch khớp cột sống đã 10 năm

    Thầy kính, Xin thầy xem 1 đoạn ngắn video này Người phụ nữ này do khuân vác nặng sai tư thế làm xương sống bị trật khớp gần 10 năm, hiện tại đi nghiêng về bên trái, rất đau lưng, không thể đi xa, tê hai bàn chân đến nỗi không mang dép được. Gần đây khi nghiêng người bên trái nhẹ nhàng cũng bi...
Top