tra son tra

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 198: Ngừa đông máu theo đông y bằng Trà Sơn Tra

    Thầy kính mến, Ngày hôm qua, mẹ con đi thử máu, kết quả thử máu (độ đông đặc của máu) INR : 1.0 Bác sĩ qui định phải là từ 2.0 đến 3.0 mới không bị nguy cơ máu đông thành clot. Vì thế, Bác sĩ buộc phải uống thuốc Warfarin lên tới 5mg, nhưng con vẫn không cho mẹ con uống lại Warfarin. Con...
Top