toa thuoc tri teo chan

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 43: Tự nhiên bị teo cơ đùi. Toa thuốc trị teo chân.

    Thông qua thông tin trên mạng cháu đươc biêt đến “khi công y đạo” của thầy. Cháu là Toản năm nay 26 tuổi, cháu bị bệnh teo cơ đùi từ tháng 03 năm 2006. biểu hiện là teo từ đầu gối lên hết mông. Cháu tự nhiên bị như vậy không bị ốm đau hay ngã đập gì, cháu cũng không đau chỉ tự nhiên chân yếu...
Top