toa thuoc chua buou hon

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 45: Đau bao tử. Toa thuốc chữa bướu hòn.

    Con có 1 người khách bị đau bao tử, bà ta 63 tuổi, khi con đo áp huyết thì máy nhồi 3 – 4 lần mới cho ra chỉ số là : Tay phải 182/94 mạch 70, tay trái 166/85 mạch 60, Con cũng làm giống như thầy để tay ở Trung Quản, nhưng khi con để tay nhẹ ở phía bao tử thì bà ta rất đau, con có hỏi bà có...
Top