tinh cong

 1. S

  [Bài viết] Điều Hoà TINH – KHÍ – THẦN

  CÁCH CHỮA BỆNH THEO KHÍ CÔNG ĐiỀU HOÀ TINH-KHÍ-THẦN Mục lục: Phần I: ĐIỀU HOÀ KHÍ BẰNG VUỐT HUYỆT Phần II: ĐIỀU HOÀ KHÍ BẰNG ĐỘNG CÔNG Phần III : TĨNH CÔNG ĐỂ DƯỠNG THẦN doducngoc
 2. manhnd

  [Video] Khí Công Chữa Bệnh Bằng Hơi Thở, Động Công, huyệt và tập thể dục khí công

 3. manhnd

  [Video] Lý thuyết Sinh hóa-Chuyển hóa trong Động công-Tĩnh công

 4. manhnd

  [Video] Thiền tĩnh công và Thu năng lượng

 5. manhnd

  [Video] Cách tập luyện Khí công tự chữa bệnh bằng động công, tĩnh công và bằng huyệt

 6. manhnd

  [Video] Bài tập Tĩnh công

 7. manhnd

  [Video] Tập Tĩnh công trong lớp

 8. manhnd

  [Video] Tập Tĩnh Công - Thở Thiền

 9. manhnd

  [Video] DVD Động Công và Tĩnh Công

Top