tim dap cham

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-25: Tim đập chậm và mất nhịp

    Nữ bệnh nhân tên Daniella, 45 tuổi, khai bệnh bị mệt, tây y tìm không ra nguyên nhân, bà có thêm bệnh, mau đói, ăn nhiều, đau hạ vị (phía dưới bao tử). A-Khám Bệnh bằng máy đo áp huyết : Đo ở tay phải thuộc gan 137/79mmHg mạch chỉ Lo (Low=thấp dưới 40 nhịp trong 1 phút), tay trái 151/86mmHg...
Top