tieu rot

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 15: Tiểu rớt không cầm được

    Tôi tên là Trần An Thời, 68 tưổi, hiện ở Thành phố Grand Rapids, Tiểu bang Michigan, USA. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Ông đã chỉ dạy cho tôi cách trị bệnh ho và phong hàn trong bài 13. Tôi đã uống 3 thứ thuốc mà Ông đã chỉ dẫn và đang có triệu chứng thuyên giảm được bệnh. Nay áp huyết của tôi...
Top