tieu cau thap

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 34 : Tiểu cầu thấp

    Thưa thầy! Con đang mang thai tuần thứ 37 và lượng tiểu cầu của trong máu chỉ đạt từ 93-99.000 (sau 3 lần XN máu khác nhau). Bác sĩ huyết học không cho điều trị gì và chỉ theo dõi hàng tuần qua việc xét nghiệm máu. Con không có hiện tượng xuất huyết máu và cơ thể vẫn bình thường. Con cũng...
Top