tien man kinh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-7: Đau nhức thần kinh gân cơ và tiền mãn kinh

    Nữ bệnh nhân Québecoise 54 tuổi, khai bệnh đau nhức thần kinh gân cơ và tiền mãn kinh Cách Khám Bệnh : Xét theo tứ chẩn : Vọng (nhìn) mặt đỏ, người mập, bụng dưới to chèn động mạch háng Văn : Hơi thở gấp Vấn : Hỏi đau chỗ nào : Trả lời đau toàn thân. Thiết : Sờ trán nóng, đo nhiệt độ...
Top