thuoc chong tai bien

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 302: Thuốc chống tai biến

    Nguyên văn bài thuốc phổ biến trên mạng : Thuốc gồm có: 1- Hạnh nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . …10g 2- Chỉ tử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10g 3- Đào Nhân . . . . . . . . . . . . . . . . …. 10g 4- Nếp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hột 5- Tiêu . . ...
Top