thuoc cao

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 208: Hỏi cách tự chế tạo thuốc viên (hoàn), thuốc cao, sirop

    Con tình cờ xem trên mạng và đọc trang web cua Thầy. Con có bài thuốc chưa bệnh đường sinh dục nữ. Con chế biến thủ công bằng tay để tao viên hoàn, nhưng con không biết thật sự muốn tạo viên hoàn thì phải dùng chất gì để kết dính? và có phải dùng thuốc bảo quản để lâu không bị hư không ? Hiện...
Top