thuoc bac

  1. manhnd

    Thuốc Bắc thường dùng 2002

    Thuốc Bắc là cách gọi dân gian ở Việt Nam đối với các loại thuốc được sử dụng trong y học cổ truyền của Trung Quốc. Cách gọi này để phân biệt với thuốc Nam là thuốc theo y học cổ truyền của Việt Nam. Cuốn sách “ Thuốc Bắc thường dùng” của dược sĩ Nguyễn Văn Quý và bác sĩ Nguyễn Phương giới thiệu...
  2. manhnd

    [Ebook] Thuốc Bắc thường dùng

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Thuốc Bắc thường dùng - NXB Y Học Đọc thêm về tài nguyên này...
Top