thuc duong

  1. manhnd

    [Bài viết] Thuốc dược thảo hay thực dưỡng chữa ung thư có ảnh hưởng đến áp huyết không ?

    Thưa Thầy, Hôm nay con lên Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch ( HCM ) sau nhiều ngày thuyết nói chuyện củng cố tâm lý, không những Bác con đã chịu tập khí công và ăn uống không còn kiêng cữ thịt đỏ như đồn đại mà còn nhiều Bệnh Nhân khác đang mắc bệnh tương tự ở bệnh viện cũng đã chịu tập khí công ăn...
  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 443: Vấn đề thực dưỡng Gạo Lức Muối Mè Tốt Hay Xấu cho sức khỏe

    Kính nhờ Thầy chỉ dẫn áp dụng Khí Công Y Đạo cho trẻ em và Vấn Đề Thực Dưỡng. Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc, Đầu thư em kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, luôn tinh tấn và luôn được thuận lợi trên bước đường thực hiện “đại nguyện” giúp đỡ chúng sanh của Thầy ah. Thầy luôn là tấm gương sáng để...
Top