thieu oxy nao

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 235: Cháu bé 8 tháng tuổi bị bệnh thiếu oxy lên não, yếu cổ và chân tay. Nguyên nhân và hậu quả

    Thưa thầy, Tôi tìm hiểu về khi công có chữa được rất nhiều bệnh vì vậy hôm nay mạo muội hỏi thầy mong thầy chỉ bảo giúp đỡ. Tôi hiện có cháu ngoại được 8 tháng thì phát bệnh trước đó cháu đã biết bò rất nhanh, ngồi, chưa nói được nhưng biết đòi ăn và ăn rất tốt, nói chung phát triển rất bình...
Top