thieu huyet

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 335: Trả lời những câu hỏi về bệnh gan thiếu khí thiếu huyết

    Thưa thầy! Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con đã bắt đầu thực hành theo những chỉ dẫn của thầy và con sẽ báo cáo kết quả với thầy. Con xin hỏi thầy thêm một số chuyện sau ạ: 1-Buổi tối thường con chỉ đặt lưng xuống là ngủ ngay, nên khi tập Thở Đan Điền Thần con chỉ tập thở được rất ngắn...
Top