than u nuoc

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 207: Bệnh nhân ở Mỹ hỏi cách chữa thận ứ nước, quai hàm cứng nước miếng nhểu ra

    Trả lời : A-Bệnh Hydronéphrose (thận ứ nước) Thận ứ nước (Hydronéphrose) nguyên nhân do uống nước nhiều mà chức năng thận dương không chuyển hóa. 1-Ngăn ngừa thận dư nước, nên uống ít nước, và uống ít một, không được uống 1ly nước 1 hơi, phải chia làm nhiều lần cách nhau 30 phút để nước kịp...
Top