than kinh suy nhuoc

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 154 - Hỏi cách chữa bệnh nan y thiếu khí huyết trầm trọng, thần kinh suy nhược

    Kính thưa thầy, Cháu có một chị bạn hiện đang ở California, mới 39, 40 tuổi mà bị bịnh không ai tìm ra là bịnh gì, đang trong tình trạng nguy kịch, xin thầy giúp đỡ, xin thầy chỉ coi có cách nào tìm ra bịnh và trị cho chị ấy không? Sau đây là thơ mà chị ấy gởi: Chắc em không xong rồi...
Top