thai tức

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 4: THAI TỨC là gì ?

    Một cư sĩ đang có bệnh, cả thân và tâm bệnh, đã biết Môn Khí Công Y Đạo qua Internet được hơn 1 năm rồi, nhưng chưa thực hành, nay thắc mắc về cách tập khí công đặt câu hỏi : Thở Thai tức là gì, có phải là tập thở Thận không ? Trả lời : Thân gửi Cư Sĩ, Thai = bào thai trong bụng người mẹ...
Top