teo co co giat

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 382: Cách chữa bệnh ALS theo tây y và đông y khí công (teo cơ co giật suy hô hấp do thần kinh)

    Tôi có một người Bạn mới được BS chẩn đoán bệnh ALS, theo Wikipedia: Amyotrophic lateral sclerosis (abbreviated ALS, also referred to as Lou Gehrig’s disease) is a form of motor neuron disease. ALS is a progressive,[1] fatal, neurodegenerative disease caused by the degeneration of motor...
Top