te liet hai chan

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 236: Sau khi mổ khối u máu chèn ép tủy, bị tê liệt hai chân

    Con chào thầy ạ! Thầy ơi! mẹ con bị u máu chèn vào tủy dẫn đến hai chân gần như bị liệt. Mẹ con đã đi mổ ở viện 108. Sau khi mổ mẹ con bị liệt hai chân không có cảm giác. Bác sĩ đã kê thuốc cho mẹ con uống và bảo về gia đình tự tập luyện 6 tháng sau sẽ đị lại được. Sau khi mổ mẹ con bị liệt...
Top