te hai tay

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 57: Áp huyết thấp; Mệt; Tê hai tay

    Con có gặp trường hợp một bác 60 tuổi bị huyết áp thấp, hai tay tê suốt ngày và hay mệt. Con nghĩ tất cả do huyết áp thấp . Vậy con chia sẻ cùng thầy và xin thầy vui với con cũng như chỉ cho con hiểu biết thêm để chữa cho đúng hơn. Con Văncao Trả lời : Mặc...
Top