te dau nhuc tay

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 56: Áp huyết cao, tê đau nhức tay

    Con Chào Thầy. Hôm nay con mới đi mua được cái máy do áp huyết rồi Thầy. . . Hôm rầy con cũng vô theo dõi chương trình của Thầy dạy các anh chị học bẩm huyệt trị bịnh rồi tập khí công và tập cầu nguyện để tự trị bình, mà sao con cũng cố gắng tập trung để cầu nguyện mà sao cũng không được Thầy...
Top