te bao

  1. manhnd

    [Tài liệu] Tế bào sống hay chết nhờ vào hệ thống mao mạch thông hay tắc

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Tế bào sống hay chết nhờ vào hệ thống mao mạch thông hay tắc - Đỗ Đức Ngọc Đọc thêm về tài nguyên này...
  2. manhnd

    Tế bào sống hay chết nhờ vào hệ thống mao mạch thông hay tắc

    TẾ BÀO SỐNG HAY CHẾT NHỜ VÀO HỆ THỐNG MAO MẠCH THÔNG HAY TẮC GIÚP CHO CƠ THỂ KHỎE HAY BỆNH VÀ CÁCH CHỮA. I-LÝ THUYẾT ĐÔNG Y : A-Tìm hiểu về hệ tuần hoàn Tất cả các mô, thịt, cơ... của tạng phủ đều do các tế bào hình thành. Như chúng ta nhìn vào 1 tảng thịt, thấy có rất nhiều đường dẫn máu nhỏ...
Top