tan mo gan

  1. manhnd

    [Video] Bài tập chữa bụng to, tan mỡ bụng và mỡ trong gan, làm bụng thành nhỏ

    Dấu hiệu : Đo đường trên tay cao, tập khí công khi đường xuống rồi lại lên cao theo đường biểu diễn Parabol, cần phải tập thêm bài này. Tay cầm một qu3a tạ ha 1 vật nặng 1kg thì vừa đủ, còn tôi tập nâng ghế nặng không hợp với những người tay yếu, không được cầm vật quá nặng làm tổn hại xương lưng.
Top