tam benh

  1. S

    [Bài viết] Bài 1: Hướng dẫn cách chữa 3 loại bệnh Thân Bệnh, Tâm Bệnh và Nghiệp Bệnh

    Theo Khí Công Y Đạo, con người có 3 loại bệnh là Thân Bệnh, Tâm Bệnh và Nghiệp Bệnh. Thân Bệnh thì chữa bằng y học, Tâm Bệnh chữa bằng đạo học, Nghiệp Bệnh phải tạo phước cải nghiệp và phải nhờ đến cách chữa bằng tha lực của trời phật. Cả trong 3 cách đều nằm trong phương pháp Khí Công Y Đạo...
  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 212: Ung thư thuộc Thân Bệnh, Tâm Bệnh và Nghiệp bệnh

    Kính thưa thầy Đỗ Đức Ngọc. Em tên là NHT sinh năm 1951, quê quán huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Em xin nhờ thầy chỉ dẫn em chữa bệnh ung thư gan. Tình trạng bệnh tật của em như sau: Tháng 7/2009 em thấy tức ở vùng bụng phải, sau khi đi khám và chiếu chụp ở bệnh viện Việt Nam bác sĩ...
Top