tai nghet

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 314: Tai nghẹt, bao tử có bọ, cổ khô khát, ngứa nứt da, nhói gan và bao tử

    Adelaide 19-4-2012. (miền Nam nước Úc) Thư hỏi bệnh kính gửi thầyNgọc. Kính thưa thầy, Tôi tên Hằng, 60 tuổi. Hôm nay mạo muội viết thư hỏi thầy cách chữa bệnh.Tôi biết thầy rất bận nên không dám kể lể dài dòng, tôi xin liệt kê một số bệnh và là bệnh lâu năm rồi, hy vọng thầy có thể chỉ...
Top