suy than man

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 199: Bệnh phổi nặng gây biến chứng làm suy thận mãn

    Kính gởi thầy Ngọc! Vừa rồi thật tình cờ lên mạng tìm kiếm thông tin về bệnh tật, con có may mắn được gặp trang web tư vấn của thầy, tham khảo một số nội dung con cảm nhận rất rõ về sự tận tình và chu đáo của thầy dành cho người bệnh, nhất là những bệnh có tính chất nghiêm trọng thầy còn...
Top