suy nhuoc sinh duc

  1. manhnd

    Chữa các bệnh về Thận và Suy nhược Sinh dục 2003

    Chúng tôi lương y A1 Đỗ Tấn Long 86 tuổi, nguyên U.V thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Lương y A1 Đỗ Huy Hoàng 85 tuổi, nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Đông y tỉnh Thanh Hóa, trải qua thời gian hành nghề hơn 60 nám đã tích lũy được một số kinh nghiệm trên thực tế lâm sàng, nay viết...
  2. manhnd

    [Ebook] Chữa các bệnh về Thận và Suy nhược Sinh dục

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Chữa các bệnh về Thận và Suy nhược Sinh dục - Lương y: Đỗ Tấn Long - Đỗ Huy Hoàng Đọc thêm về tài nguyên này...
Top