suy dan tinh mach tay

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 319: Có phải con bị suy giãn tĩnh mạch tay không?

    Kính thưa Thầy Ngọc Con đọc rất kỹ bài nầy , con bị tê - mỏi chân , có lúc tê mỏi tay nữa đo áp huyết thì thấy thiếu ở cả tay lẫn chân ( thiếu cả khi và huyết luôn ) .Chỉ số AH của con hôm nay như sau : Tay trái : 108/67/78, Tay phải 109/71/69 Chân trái: 171/106/66, Chân phải...
Top