sut can

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 283: Áp huyết thấp, sụt cân, tuyến tiền liệt u lành.

    Kính thưa Thầy ! Con xin hỏi thầy một số khúc mắc về những bệnh nhân mà con gặp như sau : Bệnh nhân nam 57 tuổi bị sụt cân và u tiền liệt tuyến <u lành tính >. Huyết áp của anh như sau : Trước khi ăn : tay phải 115-74-90 , tay trái 122-82-93 Sau khi ăn : tay phải 110-80-98 , tay...
Top