sup chan ga dau phong

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 88: Đau đầu gối 3 năm. Súp chân gà đậu phộng non tăng chất nhờn cho các khớp lưng gối

    Thưa thầy chị cháu năm nay 48 tuổi, hay bị đau đầu gối. huyết áp của chị cháu đo lúc chưa ăn là: Tay phải 127- 77 – 65 , tay trái là 131- 77 – 64. Cứ mỗi khi đau gây khó chịu khiến cho chị cháu làm việc khó thì chị lại đi mua thuốc thấp ở hiệu thuốc tây về uống thì thấy nó đỡ đau rùi thời...
Top